Seznamka-na-sex.cz

Vstup na stránky Seznamka na sex je povolený jen pro osoby starší než 18 let. Vstupem na stránky souhlasíte s uvedenými podmínkami vstupu.

Mapa ČR Mapa ČR B Z T M J E H L U K P C A S

 

 

ECONOMY INVEST, s. r. o.
Lučina 252
739 39
Česká republika

IČO: 27779599
DIČ: CZ27779599 

je provozovatelem tohoto inzertního portálu: www.Seznamka-na-sex.cz, dále jen PROVOZOVATEL.

 

 • Seznamka-na-sex.cz umožňuje bezplatně vyhledávat inzeráty soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále len Uživatelů. Uživatelé mohou bezplatně podat soukromou i komerční inzerci.

 • Provozovatel má právo neschválit inzeráty, které jsou v rozporu s platnými právními předpisy, etickými pravidly, dobrými mravy nebo ohrožující veřejný pořádek. Dále pokud poškozují dobré jméno Provozovatele nebo jsou v rozporu s jeho zájmy. Zveřejňujeme jen inzeráty v českém a slovenském jazyce. Dále si Provozovatel vyhrazuje právo v případě opakovaného porušení pravidel odmítnout a nezveřejnit i již zaplacený (tj. topovaný či zvýrazněný) inzerát a dále není povinen zdůvodňovat, proč to odmítl. Provozovatel smí vykonat potřebné změny inzerátu, popř. inzerát celý smazat. V kategorii "Sex po telefonu" není možné soukromě ani komerčně inzerovat - tato kategorie je na webu určena pouze pro naše partnery.

 • Co se nesmí na Seznamka-na-sex.cz inzerovat?
  • Inzeráty, které nejsou v souladu se zaměřením stránek 
  • Služby stejného obsahu (online seznamky) jako je Seznamka-na-sex.cz (odkazy na konkurenční seznamovací weby atd.)

   Dále je zakázáno:

  • Psát celá slova velkými písmeny (CAPS LOCK)
  • Do nadpisu či textu inzerátu vkládat speciální znaky (@ * # $% ^ & !?)
  • Vkládat do inzerátu orámované a jinak zvýrazněné fotografie
  • Používat superlativy a neověřitelná tvrzení (nejlepší kvalita, největší nabídka, nejlevnější nabídka atp.)
  • Vkládat do inzerce věty typu "více info v e-mailu" a podobně - prostor pro text inzerátu je dostatečně velký (2500 znaků) na to, aby se do něj vešel celý popis

 • Všechny služby portálu Seznamka-na-sex.cz jsou Uživatelům poskytovány zdarma.

 • Vložený inzerát bude zveřejněný po dobu 2 měsíců. Po této době bude automaticky vymazaný (v případě, že během této lhůty nebyl Uživatelem obnovený).

 • Pokud bude chtít Uživatel inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí hesla a to kliknutím na "Odstranit" u daného inzerátu nebo v sekci Moje inzeráty.

 • Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi nabízejícím a poptávajícím a nepřebírá žádné závazky ani záruky za nabízené či poptávané služby. Provozovatel nenese zodpovědnost za obsah oznámení, kvalitu, původ, dodání, převzetí, zaplacení nebo použitelnost nabízených služeb. Dále nenese zodpovědnost za zneužití osobních údajů Uživatele uvedených v inzerátu. Uživatel souhlasí s anonymním využitím registračních údajů.
  Všechny zveřejněné informace jsou chráněny právem Provozovatele. Obsah neprochází jazykovou úpravou.

 • Uživatel je povinný uhradit oprávněným osobám a Provozovateli náhradu za vzniklé škody v případě porušení práv třetích osob. Dále je Uživatel povinný na požádání Provozovatele bezodkladně a prokazatelně doložit materiály či skutečnosti, které se týkají jeho oprávnění vykonávat majetková autorská práva k použitým reklamním oznámením nebo inzerci.

 • Pro případ vyšší moci (např. živelné pohromy a pod.) jsou obě strany zbaveny závazků k plnění zakázek a poskytování náhrad.

 • Uživatel tímto souhlasí se zasíláním e-mailů na adresu, kterou uvedl v souvislosti s využíváním služeb www.seznamka-na-sex.cz. Tento e-mail může mít informační nebo reklamní charakter.

 • Tyto podmínky nabývají platnosti okamžikem zveřejnění a Provozovatel má právo tyto podmínky kdykoli změnit bez předcházejícího upozornění.

 

Tyto podmínky inzerce nabývají platnosti s účinností od 4. října 2016.